COMMON GROUND

Live Action fortsätter med sitt uppskattade och folkliga simultana utomhus format, Common Ground, som uttrycker en av festivalens fundament : att verka för en sann kulturell demokrati. Nio konstnärer presenterar under två eftermiddagar och i två timmar simultant sina verk i det offentliga rummet kring Kungstorget och Brunnsparken i Göteborgs centrum, knutpunkterna mellan de nordöstra förorterna, Hisingen och Centrum.

Det offentliga rummet är ett rum som vi alla använder dagligen, och till vilket alla har tillgång. Det är en högst demokratisk yta som tillhör alla medborgare. Ett rum som passar performanekonstens mobila och mänskliga karaktär. Något som Live Action har tagit fasta på. Välkomna att upptäcka Common Ground på Kungstorget fredagen den 4 september och i Brunnsparken lördagen den 5 september från kl. 13.00-15.00.


Tanya Mars, Kanada. Guangzhou Live 4. Kanton. 2013.