Benedikte ESPERI

 

Benedikte ESPERI, Sverige

Bor och verkar i Göteborg.

Benedikte Esperi är en Göteborg baserad nutida performativ konstnär som använder sin kropp som ett redskap för att blotta och avslöja strukturellt våld och förtryckta kroppar i vårt samhälle, såväl i en nationell som en internationell kontext.

Min konstnärliga avsikt och det omedelbara ögonblicket komponerar en oändlig mängd av bricolages genom en förkroppsligad praktik och en mängd medier.

Varje rörelse
Kommer någonstans ifrån
Och fortsätter vidare tilln ästa

Det finns ingen början och inget slut

Varje rörelse kan säga oss något
Den kan användas på många olika sätt
Och bära sin egen berättelse

Dupliceras
Speglas
Upprepas
Kopieras

Tid, rum och kropp
De är mina nyckelord

I min konstnärliga praktik och forskning finns ett försök att fånga det ögonblickliga momentet och det grundläggande i nuet genom koreografi och videokamera


Benedikte Esperi. OUT OF SITE 1:5. Photo : Ida Löfgren