Peter Rosvik

 

Peter Rosvik, Finland

 

Född 1968, bor och verkar i Vasa

Rosvik är född i Vasa, Finland, uppvuxen i Sverige och bor sedan tonåren i västra Finland. I sitt arbete har Rosvik alltid varit intresserad av att utforska andra kulturella representationer och identiteter än nationella och språkgränser.

Alternativa kulturella uttryck och undergroundkultur har erbjudit honom uttryck för en annanhet i samma utsträckning som den visuella konstarenan. Detta är ibland tydligt i hans uttryck, som ofta publiken översätter till ett politiskt tema.

Rosvik beskriver sitt konstnärskap med följande ord: "Bakgrunden till min konst  kan delvis tolkas genom de erfarenheter jag hade när jag flyttade tillbaka till Finland. Här fick jag stämpeln "rantahurri", vilket för mig framstod som en omskrivning för "finnjävel" i Sverige. Dessa uttryck medförde kulturella identiteter som jag inte kunde känna igen. "

Rosvik behandlar utforskande av estetisk skärpa och kvalitet, variation av konstnärliga färdigheter och uttryck, spänningen mellan det stabila och mobila, det fula och vackra, den välbekanta och det oväntade. Som han själv uttrycker det: "Egentligen är det ett livsperspektiv, ett uttryck för vad det innebär att vara människa."

Rosvik
Peter Rosvik. Infr'Action Sète. September 2010. © Peter Rosvik.