Mauritz TISTELÖ

 

Mauritz TISTELÖ, Sverige

Född i Umeå 1967, lever och verkar i Göteborg

"I do live poetry. With small actions in public spaces I create poems, often absurd, with serious humor. In the unsafe space that the small action create can everything happens. The person you never seen before will ask you for a hug, so are the butterflies carrying more sky than a neutron bomb. In this way my poetry performance art is very optimistic. A small action can everyone do every day. It just need to be imagined, and done, then the grass already have moved the truck". Artist Statement to Live Action 15.

Mauritz Tistelö är performancepoet. Han arbetar i de utrymmen där den fysiska aktionen och det talade ordet möts. När det talade ordet och kroppens agerande inte hör ihop med varandra, inte passar in i den vedertagna bilden eller den sociala kontexten, då uppstår den form av levande poesi som Tistelö kallar för poesiperformance. ” Jag är intresserad av när du säger en sak och gör en annan, jag ser det som en väg att undkomma den rådande koden eller en möjlighet att ändra den så kallade verkliga situationen.” Han involverar ofta andra personer i sitt arbete. Det är överraskande, politisk, smärtsam poesi blandad med vardaglig humor. Mauritz Tistelö organiserar Absurd Festivalen för poesiperformance i Göteborg och är medlem i performance-gruppen Ahoi.

Mauritz Tistelö är utbildad i Fri konst vid Akademi Valand i Göteborg och på Skrivarskolan på Biskops-Arnö. Han har deltagit i konstutställningar, spoken word festivaler, poesi och performance festivaler på många platser i Sverige, och också i Finland.

Play video

Mauritz TISTELÖ