Program

LIVE ACTION 18’s program är uppdelat i en del som tilldrar sig i det offentliga rummet, bland medborgarna, under tre eftermiddagar, som vi kallar Common Ground. Det är en pelare för Live Action då festivalen ser som ett av sina centrala syften att verka för en kulturell demokratis som ger alla medborgare oavsett social bakgrund eller härkomst möjlighet att se nutida konst i sin mest experimentalla form. Live Action’s andra program del genomförs inomhus på konstinstitutionen 3e Våningen, som förutom sina konstutställningar är känd som en av Sverige’s ledande scener för nutida dans, inspirerad av en av sina grundare Gun Lund. Live Action och dess konstnärer har således tillgång till såväl en white box som en black box vilket innebär att konstnärerna kan välja det rum det föredrar. Denna valfrihet är ytterst viktig då det trots allt är konstnärerna som producerar innehållet till festivalen, som ger den dess form och innehåll och konstnärliga uttryck.